Trasa ekstremalna

Zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka z przewodnikiem. Trasa historyczna plus dodatkowo przepływ łodzią desantową, pokonanie chodnika poszukiwaczy skarbów: za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą /nie ma innej możliwości. Preferencje dla ludzi sprawnych. Dzieci od 8 lat pod opieką rodziców. Nie można zwiedzać osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

tr ex1

tr ex2   tr ex3

Czas zwiedzania ok.1,5 godz.